algemene-spotlight.jpg

ATB Routes

In de procincie Drenthe zijn tal van ATB routes 

Plaats: Zuidwolde(West)

Lengte van de route: Er zijn in Zuidwolde twee routes. De West-Route een lengte van 20 kilometer.

Markering: De West-Route is gemarkeerd met houten palen met in het groen het internationale MTB-teken.

Startlocatie: Startlocatie Je kunt de route starten bij:
- Parkeerplaats aan de Oosterweg (Zuidwolde), naast het viaduct. Deze parkeerplaats ligt aan de N48 (Hoogeveen-Ommen), maar is alleen bereikbaar vanaf de Oosterweg.

Omgeving: De route is uitgezet aan de oostkant van de N48, het natuurgebied in de omgeving van Klein Zwitserland. De route is tot stand gekomen in samenwerking met de gemeente en het Recreatieschap Drenthe. De route staat mede onder toezicht van MTB Zuidwolde.

Aard van de route: De West-Route start op dezelfde plaats als de Oost-Route. De aard van de route is uiterst divers met verschillende singletracks in het bos, zandpaden en een paar klimmetjes achterin de route. Bij de start fiets je een klein stukje in noordelijke richting langs de N48 over een zandpad. Na 150 meter ga je links het bos in.
Over singletracks slalom je tussen het boomgewas door met scherpe bochten en boomstronken als hindernissen. Je rijdt nu parallel aan de N48. Net voor camping Klein Zwitserland ga je dieper het bos in. Na het bos kom je uit op de toegangsweg naar de camping. Ook hier volgt weer een strook met bomen die alleen met goede stuurmanskunst gepasseerd kunnen worden. 
Je gaat nu rechtsaf het fietspad op. Na het blauwe bruggetje begint een stuk singletrack wat weer alle aandacht vraagt. Haarspeld bochten en springbultjes geven je genoeg te doen in dit deel van de route. Je komt uiteindelijk weer terug bij het blauwe bruggetje. Je gaat nu rechtdoor over een echt ouderwets klinkerweggetje tot je nabij de bebouwde kom, de Zuidwoldigerweg rechtover moet steken. 
Hierna volgen een paar rechte stukken en zandpaden. Na een grasland, een smal uitgesleten singletrack, ga je naar de Bazuiner Es. Hier moeten een paar waterpoeltjes worden ontweken. Hierop volgt een zeer leuk, heuvelig stuk waar je snelheid kan maken maar ook scherp moet sturen.
Je weg vervolgend kom je bij de NCC camping. Je volgt het verharde pad naar het Ekelenberg bosdeel. Dit deel is geen echte berg maar je merkt wel dat je langzaam geklommen hebt. Na het talud volg je het pad tot de carpoolplaats.Via het houten, planken bruggetje ga je richting zwembad om hier weer het bos in te gaan. Na dit bos kun je kiezen om terug naar de vertrek locatie te gaan of meteen de oost-route (over het viaduct) te rijden.

Info: Recreatieschap Drenthe, telefoon: 0521-593210

Extra: Routefolders zijn te verkrijgen bij de Tourist Info punten (TIP's) in Drenthe.
Onduidelijkheden in de route door het ontbreken van routeborden, kunnen worden doorgegeven aan het Recreatieschap Drenthe te Diever (0521-593210)

   n.

 om het bestand te downloade
De startcoordinaten zijn: N 52.40.335 / E 6.26.4538.